JSOFT

Môi trường > Hệ thống quản lý

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến về Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.
Từ khóa: null
Ngày 18/8, tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xứ lý triệt để và dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008, Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 5/7/2011và Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Từ khóa:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 với 15 chương và 135 điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2006. Sau khi được ban hành và đi vào cuộc sống luật đã góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
Từ khóa:
Tại buổi làm việc với Bộ Y tế, Bộ Tài chính chiều 20/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã đồng ý ưu tiên nguồn vốn 1% ngân sách môi trường hàng năm hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện mục tiêu nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn tại các bệnh viện trên phạm vi toàn quốc đến năm 2015.
Từ khóa:
Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng các cơ chế quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng khoáng sản một cách hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường.
Từ khóa:
Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 38/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.
Từ khóa:
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3064/QĐ-UBND, bổ sung trách nhiệm của tổ công tác thực hiện nghiên cứu đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải theo mô hình hợp tác công tư (PPP) do JICA tài trợ.
Từ khóa:

Ngày 20/6/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi 03 Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Từ khóa:
Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất và quản lý trong lĩnh vực môi trường, đồng thời bổ sung cơ sở pháp lý cho việc thẩm định, phê duyệt các dự án liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã ban hành Thông tư 17/2011/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển).
Từ khóa:
Xây dựng khung kế hoạch chiến lược quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 là chủ đề chính được đặt ra tại cuộc Hội thảo do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức trong hai ngày 14 và 15/6. Tham dự, có các chuyên gia đầu ngành về môi trường, các ngành liên quan...
Từ khóa:
Le Doan Hop

Dự án, đề tài mới

  Bê tông khối cách nhiệt làm từ xốp tái chế

  Bắc Giang: Thử nghiệm lò đốt rác bằng khí tự nhiên

  Ứng dụng GIS trong quản lý hệ thống thoát nước và xử lý rác thải

  Giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

  Nguồn nhiên liệu thay thế cho quá trình sản xuất xi măng

  ® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
  Xây dựng trên công nghệ J2EE.