Danh bạ điện tử
Đơn vị :  
Họ và tên :     
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Ngọc Minh Phó giám đốc 04.35536131 Khu A phố Nguyễn Qúy Đức - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội buingocminh.bvxd@moc.gov.vn
2 Trịnh Xuân Sơn Giám đốc 04.39780401 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trinhxuanson@moc.gov.vn
3 Nguyễn Anh Dũng Tổng biên tập 04.39905962 37 Lê Đại Hành - Hà Nội nguyenanhdung@baoxaydung.com.vn
4 Dương Thị Hồng Diên Phó trưởng phòng 04.39740487 37 Lê Đại Hành - Hà Nội duongthihongdien@baoxaydung.com.vn
5 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Phó trưởng phòng 04.39905964 37 Lê Đại Hành - Hà Nội nguyenthiquynhhoa@baoxaydung.com.vn
6 Trần Thu Thảo Cán sự 04.39760271 37 Lê Đại Hành - Hà Nội tranthuthao@moc.gov.vn
7 Nguyễn Văn Phong Trưởng phòng 04.39760271-171 37 Lê Đại Hành - Hà Nội nguyenvanphong@moc.gov.vn
8 Đỗ Quốc Khánh Trưởng phòng 04.39760271-103 37 Lê Đại Hành - Hà Nội doquockhanh@moc.gov.vn
9 Nguyễn Thị Hoài An Phó trưởng phòng 04.62733530 Tầng 5, số nhà 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hoaian@moc.gov.vn
10 Lê Vũ Quỳnh Sương Trưởng phòng 04.62733530 Tầng 5, số nhà 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội quynhsuong@moc.gov.vn
11 Nguyễn Ngọc Quyết Trưởng phòng 04.39905961 37 Lê Đại Hành - Hà Nội nguyenngocquyet@baoxaydung.com.vn
12 Nguyễn Văn Khang Phó trưởng phòng 04.39746463 37 Lê Đại Hành - Hà Nội nguyenvankhang@baoxaydung.com.vn
13 Hà Thu Hiền Phó trưởng phòng 04.39740487 37 Lê Đại Hành - Hà Nội hathuhien@baoxaydung.com.vn
14 Lê Hữu Nghị Phó giám đốc 04.35531213 Khu A phố Nguyễn Qúy Đức - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội lehuunghi.bvxd@moc.gov.vn
15 Nguyễn Quốc Chính Trưởng phòng 04.39763486-438 37 Lê Đại Hành-Hà Nội nguyenquocchinh@moc.gov.vn
16 Lê Thị Phương Trưởng phòng 04.37281530 Số 3 Mai Xuân Thưởng - Tây Hồ - Hà Nội lethiphuong@moc.gov.vn
17 Đặng Anh Thư Trưởng phòng 04.39760271-112 37 Lê Đại Hành - Hà Nội danganhthu@moc.gov.vn
18 Hoàng Thanh Long Trưởng phòng 04.39782154 37 Lê Đại Hành-Hà Nội hoangthanhlong@moc.gov.vn
19 Đỗ Thanh Hà Trưởng phòng 04.38541012 Khu A phố Nguyễn Qúy Đức - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội dothanhha.bvxd@moc.gov.vn
20 Trịnh Trường Sơn Trưởng phòng 04.39746477-307 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trinhtruongson@moc.gov.vn
21 Nguyễn Hồng Tiến Cục trưởng 04.39760271-109 37 Lê Đại Hành - Hà Nội nguyenhongtien@moc.gov.vn
22 Lê Duy Tích Trưởng phòng 04.39746479 37 Lê Đại Hành - Hà Nội leduytich@moc.gov.vn
23 Trần Thị Lựu Trưởng phòng 04.39742078-345 37 Lê Đại Hành-Hà Nội tranthiluu@moc.gov.vn
24 Đỗ Thị Thiêm Phụ trách kế toán 04.39740744 37 Lê Đại Hành - Hà Nội dothithiem.tcxd@moc.gov.vn
25 Lê Thị Hằng Giám đốc 04.35533686 Khu A phố Nguyễn Qúy Đức - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội lethihang.bvxd@moc.gov.vn
26 Nguyễn Thu Hằng Phó trưởng phòng 04.38541012 Khu A phố Nguyễn Qúy Đức - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội nguyenthhang.bvxd@moc.gov.vn
27 Lê Văn Bền Trưởng phòng 04.39747806 37 Lê Đại Hành - Hà Nội levanben@moc.gov.vn
28 Nguyễn Công Nguyên Trưởng phòng 04.39761545-346 37 Lê Đại Hành-Hà Nội nguyencongnguyen@moc.gov.vn
29 Nguyễn Tố Lăng Vụ trưởng - Trưởng VP 04.39760271-217 37 Lê Đại Hành - Hà Nội nguyentolang@moc.gov.vn
30 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng 04.39760271-216 37 Lê Đại Hành-Hà Nội nguyenthihuong@moc.gov.vn

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tiếp ››