Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng(17/11/2020)

Ngày 17/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 270/GCN-BXD về việc Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :