Thẩm định Đề án Đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV(25/09/2020)

Ngày 24/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Nâng loại đô thị quốc gia tổ chức hội nghị Thẩm định Đề án Đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chí đô thị loại IV. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :