Bộ Xây dựng thực hiện phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng(13/07/2020)

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tìm theo ngày :