Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hà Nội áp dụng suất vốn đầu tư(31/03/2020)

Ngày 31/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1467/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020.

Tìm theo ngày :