Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định(13/07/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :