Hoàn thiện quy hoạch để phát triển các khu đô thị(25/09/2020)

Thách thức hiện nay trong việc phát triển đô thị ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng là tốc độ dịch chuyển dân cư, đô thị hóa nhanh, việc mở rộng ra các khu vực lân cận thiếu kiểm soát.

Tìm theo ngày :