Khai mạc Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn(04/12/2020)

Ngày 3/12 tại TP. Yên Bái, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025.

Tìm theo ngày :