Hà Nội: Khẳng định vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới (24/09/2020)

Trong xây chương trình dựng nông thôn mới (NTM) có 19 tiêu chỉ đặt ra để các địa phương tổ chức thực hiện, trong đó, có tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất). Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Hà Nội đã tập trung củng cố tổ hợp tác, HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Qua đó, khẳng định rõ vai trò của HTX trong xây dựng NTM.

Tìm theo ngày :