Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Chủ trì hạng mục thoát nước

Tôi tốt nghiệp chuyên nghành cầu-đường trường ĐH GTVT. Tôi đã làm được hơn 10 năm kinh nghiệm, đã có chứng chỉ thiết kế công trình giao thông hạng 1. Hiện nay khi thiết kế 1 tuyến đường giao thông, có các hạng mục cống, rãnh ... thoát nước (thuộc tuyến đường), tôi có thể đứng tên chủ trì hạng mục thoát nước được không?

Lê Quỳnh Dương (lequynhduong@gmial.com) -

Quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

Liên quan điều 85 Luật nhà ở 2014, các thiết bị gắn với căn hộ chung cư được bảo hành theo thời hạn quy định của nhà sản xuất. Hiện tại, Chủ Đầu Tư dự án thông báo các thiết bị gắn liền trong căn hộ chung cư của tôi được tính bảo hành từ ngày nghiệm thu của nhà thầu lắp đặt (của Chủ Đầu Tư) với Chủ Đầu Tư, vậy có đúng không?

Trần Quốc Tri (quoctri.const@gmail.com) -

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công

Địa phương tôi đang triển khai dự án xây dựng khu tái định cư (sử dụng nguồn vốn đầu tư công). Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó tổng mức đầu tư dự án bao gồm các khoản mục: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí bồi thường GPMB và chi phí dự phòng.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập dự án, trình cơ quan chuyên ngành xây dựng thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, trong đó tổng mức đầu tư bao gồm các khoản mục: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí bồi thường GPMB và chi phí dự phòng.

Tại tờ trình xin phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư, tổng mức đầu tư không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại chủ trương đầu tư nhưng có sự phát sinh khoản mục chi phí thiết bị so với các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư tại chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp này có phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư không?, hay là vẫn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo như đề nghị của chủ đầu tư (trong đó tổng mức đầu tư bao gồm các khoản mục chi phí theo đề nghị của chủ đầu tư trình).

Tô Hiếu Trung (hieutrung79@gmail.com) -

Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra

Theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 và Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra công trình do mình thiết kế.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì tổ chức tư vấn được lựa chọn thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

... Độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Như vậy chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị phụ thuộc mình thực hiện việc thẩm tra phục vụ công tác thẩm định với hình thức tự thực hiện được không? (Đơn vị dự kiến giao tự thực hiện có đầy đủ điều kiện năng lực để thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm định và không phải là tổ chức thực hiện thiết kế cho gói thầu dự kiến thực hiện thẩm tra.)

Lê Đức Ngọc (ngocpdc@gmail.com) -

Điều chỉnh quy mô dự án

Đơn vị tôi là chủ đầu tư xây dựng 1 dự án đường giao thông, hiện nay đang thực hiện gói thầu xây lắp có giá trị 83 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế - dự toán được Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Quá trình thi công xây dựng dự án chúng tôi nhận thấy có một số nội dung, hạng mục cần điều chính, bổ sung nhằm bảo đảm phát huy tốt hiệu quả dự án, cụ thể:

Ban đầu cống thoát nước ngang đường theo thiết kế được phê duyệt có khẩu độ n x (B x H) = 1 x (2 x 2) m, hiện nay chúng tôi đề nghị điều chỉnh tăng lên 3 x (3x2) nhằm bảo đảm khả năng thoát nước, bổ sung một số cống qua đường phục vụ tưới nước sản xuất và một số cống qua đường ngang dân sinh.

Như vậy, việc điều chỉnh bổ sung các hạng mục như trên có làm thay đổi quy mô đầu tư của dự án không, có cần phải xin chủ trương điều chỉnh bổ sung của người quyết định đầu tư không và thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh bổ sung là của cấp nào?

Võ Xuân Thành (voxuanthanh083@gmail.com) -

Thực hiện quy định của pháp luật về thời hạn sở hữu nhà ở

Bạn tôi là người nước ngoài, mua căn hộ ở Việt Nam sẽ sở hữu 50 năm. Tuy nhiên, sau khi ở được 3 năm thì bạn tôi ngưng công tác ở Việt Nam và về nước. Căn hộ đã được cấp sổ hồng nội dung thuê 50 năm. Bạn tôi muốn bán lại căn hộ trên cho người Việt Nam. Tôi xin hỏi, nếu người Việt Nam mua căn hộ này thì sẽ được sở hữu 50 năm hay lâu dài theo luật quy định nhà ở cho người Việt Nam?

Nguyễn Thị Vân Anh (vananhdl7@gmail.com) -