Tin hoạt động

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An – tỉnh Quảng Ngãi (9/25/17 4:00 PM)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 3808/UBND-NNTN xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An và một số tài liệu hồ sơ dự án; ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 5501/UBND-NNTN về việc rà soát và làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An.  

LIÊN KẾT WEBSITE