Tin hoạt động
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thực hiện một số nội dung về ỉĩnh vực hoạt động xây dựng.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-HĐXD gửi Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội và Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần thiết về công trình nhà ở hỗn hợp (Shop-house). 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 182/BXD-HĐXD gửi Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đường vào dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính tại TP. HCM.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 192/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về lựa chọn quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2990/BXD-HĐXD hướng dẫn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các hạng mục khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai 

 

 Bộ Xây dựng đã có công văn 193/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Shanghai Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

 

 Ngày 20/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 190/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 943/BQL-ĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh về việc lấy ý kiến thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II - C của Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3035/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự án đầu tư cho Công ty TNHH Dịch vụ IKEA Việt Nam

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3028/BXD-HĐXD gửi Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về hướng dẫn trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng một số công trình thuộc các dự án Bảo tồn, tu bổ di tích cố đô Huế.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE