Tin hoạt động
 
Giải đáp về giám sát thi công xây dựng công trình của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực và chứng chỉ năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình
7/25/19 4:15 PM

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 230/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ Than - TKV hướng dẫn về việc giám sát thi công xây dựng công trình của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực và chứng chỉ năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực “Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật”. Do vậy, Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực và có chức năng giám sát thi công xây dựng công trình tại quyết định thành lập Ban của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; VPMU do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoán sản Việt Nam (TKV) thành lập đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì TKV căn cứ vào điều kiện cụ thể của VPMU để giao cho VPMU thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình tại quyết định phê duyệt dự án.

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ, Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo đó, khi thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình thì VPMU phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 230/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_230-BXD-HDXD_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE