Tin hoạt động
 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.  

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1428/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu biệt thự Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Dự án có quy mô khoảng 4,94ha, đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép quy hoạch cho Chủ đầu tư là Công ty TNHH Việt Thuận Thành (căn cứ Giấy phép quy hoạch số 01/GPQH ngày 12/01/2013 và số 13/GPQH ngày 03/8/2017). Công ty TNHH Việt Thuận Thành được Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 174673 ngày 25/3/2011. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1424/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Nam Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa. 

 

Chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án chưa được đầu tư hạ tầng thiết theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 27/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng xong hạ tầng dự án Khu nhà ở để bán tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn như sau: 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

 

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận có công văn số 1461/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/5/2018 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở và việc lựa chọn thầu các hạng mục đầu tư tại dự án đầu tư phát triển đô thị. 

 

 Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE