Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở
7/3/17 4:48 PM

Về việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt tại dự án Khu đô thị xanh Vũng Chua tại phường Gềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng có Công văn số 1506/BXD-PTĐT, ngày 03/7/2017 trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định như sau: 

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Căn cứ: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (các Quyết định số: 390/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2011 và 2818/QĐ-CTUBND ngày 11/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định); Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết (Quyết định số 2750/QĐ-CTUBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) và hồ sơ dự án,

Bộ Xây dựng thống nhất việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất ở liền kề (diện tích 12.905 m2) xác định tại các bản vẽ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và Bản đồ quy hoạch phân lô (Quyết định số 390/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định).

2. Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo:

Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;

Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

3. Đề nghị UBND tỉnh Bình Định căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét, quyết định theo thẩm quyền khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

Cập nhật dự án khi lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu có liên quan, đảm bảo khớp nối hạ tầng của dự án với khu vực xung quanh;

Bổ sung Thiết kế đô thị của dự án theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị;

Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt;

Giám sát việc đầu tư xây dựng tại dự án đảm bảo cảnh quan của khu vực, hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường và đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1506/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1506-BXD-PTDT_03072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE