Tin hoạt động
 
Xác định diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị
12/13/16 8:05 AM

Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc xác định diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD quy định Cây xanh đô thị có 03 nhóm chính bao gồm: cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh đường phố và cây xanh chuyên dụng. Do vậy, diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị không bao gồm diện tích cây xanh đường phố và Tiêu chuẩn đất cây xanh đường phố được xác định theo loại đô thị và tuân thủ theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 Tiêu chuẩn thiết kế Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị, Mục 4.4, Bảng 4: Tiêu chuẩn đất cây xanh đường phố.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 50/BXD-HTKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_50-BXD-HTKT_12122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE