Tin hoạt động
 
Điều chỉnh thiết bị dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 74 Trung ương”
10/12/18 10:19 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-HTKT gửi Bệnh viện 74 Trung ương về việc điều chỉnh thiết bị dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 74 Trung ương” 

Theo đó, Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 74 Trung ương thuộc dự án nhóm C, công trình xây dựng quy mô cấp IV. Theo báo cáo của Bệnh viện 74 Trung ương (Chủ đầu tư) tại văn bản số 413/BV74TW-TCKT ngày 28/8/2018 dự án thay đổi công suất điện của máy nghiền GDTR-800 từ 7,5kw lên 9,2kw không làm thay đổi các thông số kỹ thuật và giá thành thiết bị của gói thầu.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, Bệnh viện 74 Trung ương tự quyết định và chịu trách nhiệm việc thay đổi công suất điện tăng thêm của máy nghiền GDTR-800 phải bảo đảm hệ số an toàn phụ tải điện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định và báo cáo Bộ Y tế (người quyết định đầu tư) về việc điều chỉnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 23/BXD-HTKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_23-BXD-HTKT_09102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE