Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-HTKT (09/5) gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

 

Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc rà soát, đánh giá, cập nhật Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Ngày 27/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD–HTKT hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng quy trình thẩm định dự án của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

 

Ngày 24/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-HTKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang.

 

Ngày 20/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Phú Đô và Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 như sau :

 

Ngày 01/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 576/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

 

Ngày 25/01, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 228/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vưc sông cầu đến năm 2030.

 

Ngày 07/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 826/QĐ-BXD về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020 với những nội dung chính như tệp đính kèm.

 

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2211/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020.

    Trang   1 2 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE