Tin hoạt động
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc di Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng. 

 

 Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 43/BXD-HTKT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về ý kiến đối với các nội dung trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn

 

Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh về việc hỗ trợ đầu tư dự án Nhà máy cung cấp nước sạch huyện Trảng Bàng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.Nội dung kiến nghị như sau: 

 

Ngày 14/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1873/BXD-HTKT gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Ngày 29/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1942/QĐ-TTg về việc quy hoạch 05 nhà máy xử lý nước thải đô thị, nhưng đến nay mới chỉ có 01 nhà máy xử lý nước thải tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết được xây dựng, còn lại 04 nhà máy chưa được xây dựng. Đề nghị Chính phủ quan tâm – Câu số 11 trong kiến nghị của Cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1858/BXD-HTKT ngày 11/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 03/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1500/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh danh mục nhà máy nước trong Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 

 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1274/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3765/UBND-XDNĐ ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.  

 

Ngày 8/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2140/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE