Tin hoạt động
 

Ngày 14/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1719/QĐ-TTg về việc phê phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030.

 

Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc xác định diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị.

 

Ngày 14/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2252/BXD-HTKT gửi Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Thanh Hóa về thẩm định thiết kế xây dựng mốc quốc giới Việt – Lào.

 

Ngày 3 tháng 6 năm 2016, tại Đà Nẵng, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Hội thảo về triển khai thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội  thảo diễn ra trong khung khổ của Chương trình Hợp tác Việt-Đức về quản lý nước thải (WMP) do GIZ thực hiện tại Việt Nam thay mặt Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ).

 

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tiết kiệm nước cũng như giảm thiểu xả nước thải vào hệ thống thoát nước góp phần bảo vệ môi trường, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

 

Ngày 8/5/2015, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt nam tổ chức buổi Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 08/2012/TT-BXD và một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn”.

 

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng; thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân tỉnh: Bắc Ninh, Gia Lai, Hải Dương, Lai Châu, Nam Định, Vĩnh Long, Yên Bái về công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn.

 

Đến năm 2030, đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp 18 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, trong đó thành phố Hà Nội 9 cơ sở, tỉnh Nam Định 5 cơ sở, tỉnh Hòa Bình 2 cơ sở, tỉnh Hà Nam 2 cơ sở.

 

Chiều ngày 02/02/2015 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng Cao Lại Quang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Hiện nay, với tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá, gia tăng dân số... khối lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh ngày càng tăng, tình trạng ô nhiễm môi trường từ các cơ sở xử lý và bãi chôn lấp quá tải khiến công tác quản lý CTR còn đang phải đối mặt với những tồn tại, thách thức. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã chủ động triển khai và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác quản lý CTR.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE