Tin hoạt động
 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 19/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời cử tri phản ảnh: “Đề nghị nên quy định công khai, minh bạch đối với các khu quy hoạch để người dân bị ảnh hưởng chủ động hơn trong cuộc sống sinh hoạt, đầu tư xây dựng và an tâm lao động sản xuất, đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng những cá nhân và tập thể không làm đúng quy định”.  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 65/BXD-QHKT gửi Đại học Đà Nẵng về thủ tục điều chỉnh Quy hoạch đô thị Đại học Đà Nẵng. 

 

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3137/BXD-QHKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị xem xét hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 để đảm bảo sự thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các quy định về lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị. Vì theo Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị quy định “Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển” và “Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Mặt khác theo quy định của Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như lập quy hoạch đô thị nếu lớn hơn 500 triệu đồng thì không được chỉ định thầu. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương về hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Mới đây, Bộ Công thương đã có văn bản số 10778/BCT-KH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị có ý kiến về bổ sung quy hoạch dự án kho xăng dầu tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2981/BXD-QHKT gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng cập nhật các Khu công nghiệp được điều chỉnh, bổ sung.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã công văn 2786/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Hà Giang về vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 55/BXD-QHKT gửi Công ty Cổ phẩn Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK về việc triển khai thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 42/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về một số vẩn đề vướng mắc về công tác quy hoạch trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 và Luật quy hoạch đô thị năm 2009.

 

Ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2187BXD-QHKT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE