Tin hoạt động
 

Ngày 26/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 86/BXD-QHKT gửi Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (nay là Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc).

 

Ngày 26/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1490/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin cung cấp số liệu về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng.

 

Ngày 30/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1261/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà về việc xin ý kiến hướng dẫn cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị.

 

Ngày 28/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 65/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cho ý kiến về thủ tục lập danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư tại các thị trấn (đô thị loại V) trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 24/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 60/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về công tác quy hoạch.

 

Ngày 23/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Ngày 13/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 484/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc góp ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa đến năm 2030.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2926/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 69/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về nội dung thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng như sau: 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE