Tin hoạt động
 

Ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2187BXD-QHKT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2074/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc giải quyết kiến nghị như sau: 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua tỉnh Kon Tum. 

 

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua tỉnh Kon Tum. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau: 

 

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc tổng hợp rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Bộ Xây dựng đã có công văn số 1781/BXD-QHKT trả lời UBND tỉnh Vĩnh Long như sau:  

 

Ngày 28/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1730/BXD-QHKT gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 386/BDN ngày 01/6/2017 của Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Ngày 17/4/2017, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có văn bản số 1871/SXD-QH xin ý kiến Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch xây dựng. 

 

Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị sẽ áp dụng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn. 

 

Ngày 16/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1096/BXD-QHKT hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử lý một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án ĐC QHC TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE