Tin hoạt động
 
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
11/23/18 3:43 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2926/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Sau khi nhận được Văn bản số 6427/UBND-KTN ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo Văn bản số 6427/UBND-KTN ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, việc xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cơ bản phù hợp với điều kiện điều chỉnh quy hoạch tại Khoản 2 Điều 35 Luật Xây dựng năm 2014.

Việc chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Trình tự, thủ tục và nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc cả 02 giai đoạn cần bảo đảm phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2926/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2926-BXD-QHKT_22112018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE