Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Ngày 29/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 165/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về công tác lập và kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

 

Ngày 18/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 154/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai.

 

Ngày 16/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 152/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh An Giang công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện.

 

Ngày 20/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 120/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH MTV Nguyễn Nguyễn Bình hướng dẫn áp dụng quy chuẩn trong phát triển mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Ngày 14/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 118/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch.

 

Ngày 19/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 75/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp.

 

Ngày 13/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về trình tự, thủ tục để giao nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000).

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 526/UBND-CN ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn trong đó đề nghị xem xét, chấp thuận khoảng cách an toàn giữa khu dân cư và nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

 

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 780/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE