Tin hoạt động
 

Ngày 4-1-2013, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi ký.

 

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

 

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng

 

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

 

Ngày 14/5/2012, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 428/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật cụ thể như sau:

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Theo đó, sẽ có 12 văn bản được soạn thảo, trình ban hành để quy định chi tiết thi hành 5 Luật.

 

Nhằm tăng cường thông tin hai chiều, gắn kết người dân với Quốc hội, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Châu Á, ngày 22- 2, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học - Văn phòng Quốc hội đã cho ra mắt trang web: http://duthaoonline.quochoi.vn. Đây là kênh thông tin đăng tải 100% dự thảo luật, kết quả biểu quyết của các đại biểu quốc hội và lấy ý kiến nhân dân về từng lĩnh vực trong dự thảo.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có công văn chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2009 (Nghị định 69).

 

Ngày 08/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì buổi tập huấn về Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (QH NTM) do 3 Bộ Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT ban hành ngày 28/10.

 

Công tác xây dựng và ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác, các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Chương trình xây dựng VBQPPL và các đề án năm 2011 của Bộ Xây dựng, các đơn vị được giao chủ trì đã tập trung nghiên cứu soạn thảo và trình ban hành theo đúng tiến độ. Chất lượng soạn thảo văn bản đáp ứng được yêu cầu quản lý và thực tế.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE