Tin hoạt động
 
Thanh toán chi phí thực hiện gói thầu khảo sát, thiết kế kỹ thuật tại Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến TT Sapa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT
12/7/18 3:46 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3062/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa về việc thanh toán chi phí thực hiện Gói thầu khảo sát, thiết kế kỹ thuật tại Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT. 

Theo đó, gói thầu khảo sát thiết kế thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) đã lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu khảo sát thiết kế và đang triển khai. Trường hợp nhà thầu đang triển khai gói thầu này theo hợp đồng đã ký, do thay đổi chủ trương đầu tư dự án, gói thầu phải dừng (không do lỗi của nhà thầu), thì đối với những khối lượng công việc mà nhà thầu khảo sát thiết kế đã thực hiện xong trước ngày thay đổi chủ trương đầu tư dự án và có thông báo của chủ đầu tư dừng triển khai gói thầu này như công tác khảo sát của toàn bộ dự án, được chủ đầu tư nghiệm thu và hồ sơ thiết kế của một số gói thầu xây lắp đã được chủ đầu tư phê duyệt theo thỏa thuận hợp đồng đã được các bên ký kết có hiệu lực. Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu đối với những công việc đã thực hiện nêu trên theo thỏa thuận hợp đồng.

Trường hợp gói thầu khảo sát thiết kế dừng do lỗi của chủ đầu tư, thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, các nhà thầu và các bên liên quan về những lỗi do mình gây ra.

Hiện nay, Giai đoạn 2 của dự án đang tạm dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một số công việc của Giai đoan 2 như toàn bộ công tác khảo sát; hồ sơ thiết kế của một số gói thầu xây lắp đã được nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện xong và được chủ đầu tư nghiệm thu, phê duyệt theo hợp đồng đã ký kết. Vì vậy, việc phân bổ chi phí thực hiện Gói thầu khảo sát thiết kế thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) vào Giai đoạn 1 có thể chấp nhận được.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3062/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3062-BXD-KTXD_07122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !