Tin hoạt động
 
Định mức dự toán một số công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12/12/18 10:07 AM

Ngày 10/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3095/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc định mức dự toán một số công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Theo đó, về phương pháp xây dựng định mức: Danh mục định mức dự toán công tác dịch vụ công ích đặc thù tại thành phố Hải Phòng (kèm theo văn bản số 3566/SXD-KTVL) bao gồm 21 mức, được xây dựng trên cơ sở quy trình thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị đang được triển khai trên địa bàn. Phương pháp lập định mức được sử dụng phù hợp với từng nhóm công tác, cụ thể:

- Phương pháp vận dụng, điều chỉnh từ định mức công bố;

- Phương pháp khảo sát số liệu thực tế công việc tại hiện trường;

- Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích kết hợp đối chứng thông qua kiểm nghiệm thực tế

Phương pháp lập định mức nêu trong hồ sơ lập định mức (kèm theo văn bản số 3566/SXD-KTVL) phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm, loại công tác dịch vụ công ích đô thị và thực tiễn triển khai tại thành phố Hải Phòng.

Về nội dung chi tiết của định mức: Theo hồ sơ lập định mức gửi kèm văn bản số 3566/SXD-KTVL, sau khi nghiên cứu xem xét, Bộ Xây dựng thống nhất để Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, ban hành định mức của các công tác sau:

- Công tác kiểm tra vận hành hệ thống van ngăn nước một chiều (mã hiệu HP.11020);

- Công tác theo dõi thủy trí hồ điều hòa (mã hiệu HP.12000);

- Công tác vệ sinh đường dạo, bãi đất trong công viên, vườn hoa (mã hiệu HP.22000);

- Công tác đánh chuyển, trồng và chăm sóc cây bóng mát (mã hiệu HP.23000);

- Công tác kiểm tra thường xuyên hệ thống kè biển, kè núi (mã hiệu HP.18100).

- Công tác kiểm tra thường xuyên hệ thống sân tiêu năng (mã hiệu HP.18200);

- Công tác duy trì bể nước cảnh (mã hiệu HP.21000);

- Công tác kiểm tra cây bóng mát trong danh mục quản lý (mã hiệu HP.24000);

2. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ vào quy trình và biện pháp triển khai công tác thực tế, nghiên cứu các công tác có tính chất, điều kiện tương tự đã được công bố hoặc ban hành của 01 số địa phương khác để rà soát lại thành phần, nội dung công việc, trị số mức các công tác sau:

- Công tác vận hành cánh phai trong ga bằng thủ công (mã hiệu HP.11010);

- Công tác quản lý vận hành trạm xử lý bùn Tràng Cát (mã hiệu HP.14000);

- Công tác phun rửa mái kè các tuyến mương thoát nước (mã hiệu HP.15100);

- Công tác phun rửa mái kè hồ điều hòa (mã hiệu HP.15200);

- Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp camera (mã hiệu HP.16000);

- Công tác quản lý vận hành trạm bơm nước mưa, công suất ≤ 2.000 m3/h, số máy bơm ≤ 3 máy mùa khô và mùa mưa (mã hiệu HP.17110 và HP.17120);

- Công tác quản lý vận hành trạm bơm nước mưa, công suất ≤ 32.000 m3/h, số máy ≤ 2 máy mùa khô và mùa mưa (mã hiệu HP.17210 và HP.17220).

(Nội dung đề nghị rà soát cụ thể tại Phụ lục kèm theo văn bản này).

Đối với công tác quản lý thường xuyên trên mặt cống (mã hiệu HP.13100) và công tác quản lý quy tắc hệ thống thoát nước (mã hiệu HP.13200), do đây là các công tác đặc thù của địa phương, có tính chất thường xuyên liên tục và phụ thuộc nhiều vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện làm việc, biện pháp, cơ cấu tổ chức biên chế của tổ đội triển khai công việc. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng rà soát nội dung công tác, trị số mức của công tác để vừa đáp ứng yêu cầu cần thiết của công việc, vừa tiết kiệm ngân sách.

Căn cứ các ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nội dung các định mức cho phù hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định áp dụng theo quy định.

Trong quá trình triển khai áp dụng các định mức được ban hành, định kỳ hàng năm Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, thực hiện rà soát hao phí các định mức nêu trên và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng để quản lý hoặc kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3095/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(3095.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !