Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia một số vướng mắc về xác định phụ cấp trong đơn giá nhân công và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình
12/12/18 10:33 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3093/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về một số vướng mắc về xác định phụ cấp trong đơn giá nhân công và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình. 

Theo đó, về cách tính phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động trong đơn giá nhân công xây dựng công trình từ năm 2007 đến trước thời điểm Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 có hiệu lực:

Theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn này, chi phí nhân công trong dự toán xây dựng được xác định theo đơn giá nhân công trong bộ đơn giá xây dựng do các Bộ chuyên ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh nơi xây dựng công trình ban hành và được điều chỉnh theo hệ số điều chỉnh được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ ban hành từng thời kỳ chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong các bộ đơn giá xây dựng này. Do đó, các khoản phụ cấp lưu động và phụ cấp khu vực được xác định trong đơn giá nhân công cũng được điều chỉnh tăng theo mức lương tối thiểu vùng.

Về cách tính điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây xây lắp:

Đối với dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các bộ đơn giá xây dựng cơ bản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tính theo thang lương, bảng lương và mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định. Việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình khi có sự thay đổi chế độ tiền lương tối thiểu mới và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giá điện, giá xăng dầu đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại các thông tư, văn bản về điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình tương ứng từng thời kỳ. Theo đó, chi phí nhân công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng được hướng dẫn điều chỉnh như sau:

Đối với các loại công tác xây dựng của công trình thuộc nhóm I thì chi phí nhân công trong dự toán được điều chỉnh nhân với hệ số điều chỉnh theo mức lương tối thiểu;

Đối với các loại công tác xây dựng của công trình thuộc nhóm II, nhóm III, do chi phí nhân công trong các bộ đơn giá được lập trên cơ sở tiền lương nhân công nhóm I nên chi phí nhân công trong dự toán sau khi đã điều chỉnh theo hệ số điều chỉnh ứng với mức lương tối thiểu (như điều chỉnh đối với nhóm I) thì được nhân tiếp với hệ số chuyển đổi từ nhóm I sang các nhóm II, III.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3093/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3093-BXD-KTXD_10122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !