Tin hoạt động
 
Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Thăng Long
12/12/18 10:50 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3100/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Theo đó, Dự án Hợp phần 2b thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thực hiện từ năm 2013. Do đó, việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Theo quy định tại Khoản 1.1, Mục 1, Quyết định số 957/QĐ-BXD thì Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố tại Quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng 1, Quyết định số 957/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt. Theo nội dung Văn bản số 4021/BQLDATL-TCKT, Dự án Hợp phần 2b thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, không có hạng mục xây dựng. Chi phí quản lý dự án Hợp phần 2b xác định theo định mức chi phí quản lý dự án được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD không đủ. Vì vậy, chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ phương pháp lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục của Quyết định số 957/QĐ-BXD để xác định chi phí quản lý dự án, không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3100/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3100-BXD-KTXD_11122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !