Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Quyết Tiến thanh toán, quyết toán chi phí hạng mục chung trong gói thầu xây lắp
12/19/18 10:00 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3172/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Quyết Tiến về thanh toán, quyết toán chi phí hạng mục chung trong gói thầu xây lắp. 

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định:

- Tại điểm a khoản 1 Điều 20 quy định “biên bản nghiệm thu khối lượng đối với hợp đồng trọn gói là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng (đối với hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết”.

- Tại khoản 2 Điều 22 quy định khi lập hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng, nhà thầu không phải xuất trình hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Theo nội dung văn bản số 53/QT-DAKH thì tại bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu, một số chi phí trong phần hạng mục chung (bao gồm các chi phí có số thứ tự từ 3 – 10) được mời thầu theo hình thức trọn gói. Các chi phí này đã được nhà thầu đề xuất tại Hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và được quy định tại Hợp đồng ký kết giữa các bên. Do đó, việc thanh toán, quyết toán các chi phí theo hình thức trọn gói thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng đã ký kết (bao gồm cả những điều chỉnh theo quy định của hợp đồng); khi nghiệm thu để thanh toán, quyết toán hợp đồng không cần nghiệm thu khối lượng chi tiết, không cần cung cấp hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3172/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3172-BXD-KTXD_18122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !