Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Tổng Công ty Mạng lưới Viettel xác định chi phí chung của công tác xây lắp đường dây
1/24/19 3:58 PM

Ngày 23/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 139/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc xác định chi phí chung của công tác xây lắp đường dây.

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung nhân với chi phí nhân công trong dự toán xây dựng. Đối với các loại công tác xây dựng, lắp đặt trong Bảng 3.8 bao gồm: công tác duy tu sửa chữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thủy nội địa; công tác đào đắp đất công trình công nghiệp và phát triển nông thôn hoàn toàn bằng thủ công; công tác lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng. Vì vậy, đối với các công tác kéo, bó gọn, tháo dỡ tuyến cáp quang như nêu tại Văn bản số 4038/VTNet-BQLDAHTVT thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung nhân với chi phí nhân công trong dự toán xây của các loại công tác quy định tại Mục 3, Bảng 3.8 Thông tư số 06/2016/TT-BXD là phù hợp với quy định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 139/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_139-BXD-KTXD_23012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !