Kinh tế xây dựng
 
Suất đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
5/25/18 4:02 PM

Vừa qua, Công ty cổ phần An Sinh có văn bản số 124/2018/AS-KTTT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về nội dung suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1222/BXD-KTXD trả lời như sau:

Suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và là mức chi phí cần thiết với lợi nhuận hợp lý để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt sau khi qua trạm cân tại nơi xử lý theo các công nghệ: công nghệ chế biến phân vi sinh; công nghệ đốt không phát điện và không thu hồi năng lượng; công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt; công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ngoài phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư thì tổng mức đầu tư xây dựng công trình còn có thể được xác định theo phương pháp từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu khác của dự án; hoặc từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện; hoặc kết hợp các phương pháp trên.

Do đó, đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo phương pháp chuyển đổi năng lượng: khí hóa để phát điện (như nêu tại văn bản số 124/2018/AS-KTTT) có thể sử dụng các phương pháp nêu trên để xác định tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn. Mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1222/BXD-KTXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1222-BXD-KTXD_25052018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !