Kinh tế xây dựng
 
Phát sinh công việc trong quá trình đầu tư xây dựng
6/21/18 2:12 PM

Ngày 20/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1488/BXD-KTXD gửi Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc phát sinh công việc trong quá trình đầu tư xây dựng.

1. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng 2014; Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

2. Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng 2014. Theo đó, khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Như vậy, đối với trường hợp Viện dầu khí Việt Nam nêu tại văn bản số 865/VDKVN-VPPN/DA, nếu việc điều chỉnh thiết kế không làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư, địa điểm và không trái với thiết kế cơ sở; không làm thay đổi địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; không vượt tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư của toàn bộ 02 giai đoạn đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 02 của dự án là phù hợp.

3. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1488/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1488-BXD-KTXD_20062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !