Kinh tế xây dựng
 
Xác định đơn giá nhân công trong dự toán công trình xây dựng
8/2/19 4:35 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số số 1613/SXD-KT&VLXD ngày 18/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc xin ý kiến thống nhất về xác định đơn giá nhân công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4746/UBND-XD1 ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi xem xét, ngày 02/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1818/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc Sở Xây dựng đề xuất việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở áp dụng trong lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là phù hợp với quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc như đề nghị tại Văn bản số 1613/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Mức tăng cụ thể  phải căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát thực tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Đơn giá nhân công được công bố không bao gồm khoản bảo hiểm do người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét quyết định mức tăng phù hợp để công bố và hướng dẫn áp dụng, theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh căn cứ ý kiến trên để triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1818/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1818-BXD-KTXD_02082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !