Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Cục Doanh trại - Tổng Cục Hậu cần xây dựng định mức chi phí bảo trì công trình doanh trại định kỳ hàng năm trong Bộ Quốc phòng
8/2/19 10:16 AM

Ngày 01/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1806/BXD-KTXD gửi Cục Doanh trại - Tổng Cục Hậu cần về việc xây dựng định mức chi phí bảo trì công trình doanh trại định kỳ hàng năm trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, việc lập và phê duyệt dự toán bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể: “các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành của ngành và địa phương sau khi có ý kiến thồng nhất của Bộ Xây dựng. Định kỳ hàng năm gửi những định mức xây dựng đã công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý”.

Do đó, đối với định mức chi phí bảo trì công trình doanh trại định kỳ hàng năm trong Bộ Quốc phòng, đề nghị Cục Doanh trại tổ chức xây dựng định mức và báo cáo Bộ Quốc phòng thực hiện theo đúng quy định của Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1806/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1806-BXD-KTXD_01082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !