Hợp đồng
 
Thanh toán hợp đồng trọn gói của Công ty Kirloskar Brothers Limited
11/28/18 9:00 AM

Ngày 26/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 35/BXD-KTXD gửi Công ty Kirloskar Brothers Limited về việc thanh toán hợp đồng trọn gói. 

1. Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo nội dung văn bản số 48/2015/HĐXD ký ngày 11/8/2015 giữa Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ và Công ty Kirloskar Brothers Limited (nhà thầu chính) là hợp đồng trọn gói.

3. Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì:

+ Khoản 5 Điều 19 quy định: “Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.”

+ Điểm b khoản 1 Điều 20 đã quy định về hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói:

“a) Đối với hợp đồng trọn gói:

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng (đối với hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết;

Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu;

Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu.”.

Theo các quy định nêu trên, hồ sơ thanh toán hợp đồng trọn gói không bao gồm hợp đồng/giấy mua bán và hồ sơ chứng từ thanh toán giữa nhà thầu chính với các nhà cung cấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 35/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_35-BXD-KTXD_26112018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !