Hợp đồng
 
Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
11/28/18 9:45 AM

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 3009/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ về việc thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. 

Theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp các thành viên trong liên danh thỏa thuận để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu.

Do đó, đối với trường hợp nêu trong văn bản số 989/BQLDA-KHTĐ, từng thành viên trong liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng tương ứng với khoản tiền được tạm ứng của từng thành viên, trừ trường hợp các thành viên thỏa thuận để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3009/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3009-BXD-KTXD_28112018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !