Hợp đồng
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung hợp đồng EPC
12/5/18 3:21 PM

Ngày 05/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3044/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung về việc điều chỉnh hợp đồng EPC.

Theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thì:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện;

Thanh toán hợp đồng trọn gói theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết;

Việc quản lý chi phí hợp đồng EPC không được vượt giá hợp đồng EPC đã ký kết theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng EPC;

Trường hợp phải ký lại phụ lục hợp đồng thay thế bảng giá phần mua sắm thiết bị (như nội dung văn bản 2048/EVNCHP-KT nêu) phải đảm bảo các quy định trên và đảm bảo nguyên tắc: khối lượng vật tư, thiết bị thay thế (tăng hoặc giảm) phải phù hợp với thiết kế chi tiết được duyệt; thiết bị, vật tư thay thế phải có tính năng kỹ thuật, công nghệ cao hơn, không được làm thay đổi về xuất xứ và giá hợp đồng EPC đã ký, không trái với hồ sơ mời thầu và phải do người quyết định đầu tư quyết định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3044/BXD-KTXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3044-BXD-KTXD_05122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !