Hợp đồng
 
Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa điều chỉnh giá trị hợp đồng xây dựng
12/7/18 3:40 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 3057/BXD-KTXD gửi Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng xây dựng 

Theo nội dung tại văn bản số 1108/CV-UBND thì Hợp đồng thi công xây dựng công trình ký giữa Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình đường Tân Thịnh – Khe Thí huyện Định Hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Các hợp đồng xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Căn cứ quy định trên đây, việc quản lý điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng nêu tại văn bản số 1108/CV-UBND thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3057/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3057-BXD-KTXD_06122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !