Hợp đồng
 
Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
12/19/18 9:00 AM

Ngày 17/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3157/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Nhà điều hành - Vinacomin về việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, việc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng, xử lý các vi phạm trong hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Khoản 2 Điều 146 Luật Xây dựng 2014 đã quy định: “ Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.”

Tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định: “Bên nhận thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực và các trường hợp vi phạm khác được quy định trong hợp đồng”.

Tại Điều 4 Hợp đồng số 575/2016/HĐXL/TKV-ICON4 gửi kèm văn bản số 404/BQLDA-KTKH các bên đã thỏa thuận:

“- Nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực và các trường hợp vi phạm được quy định trong hợp đồng…

- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư như một khoản bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào do lỗi của Nhà thầu gây ra khi không hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng…”


Như vậy, ngoài việc phạt do vi phạm hợp đồng, khi nhà thầu vi phạm hợp đồng dẫn đến phải thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì giá trị bảo lãnh sẽ được sử dụng để bồi thường bất kỳ thiệt hại do lỗi của nhà thầu gây ra.

Bộ Xây dựng lưu ý: ngoài trường hợp nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực, việc thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải tuân thủ đúng các thỏa thuận hợp đồng đã ký; mức phạt do vi phạm hợp đồng tối đa là 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3157/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3157-BXD-KTXD_17122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !