Hợp đồng
 
Hướng dẫn Công ty Cổ phần phát triển Đại Việt điều chỉnh hợp đồng xây dựng
12/25/18 10:57 AM

Ngày 24/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3239/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần phát triển Đại Việt về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng. 

Theo nội dung tại văn bản số 24/TT-ĐV ngày 14/11/2018 của Công ty Cổ phần phát triển Đại Việt thì Hợp đồng trọn gói giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Pleiku và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên - Công ty Cổ phần phát triển Đại Việt được ký ngày 20/11/2017, do đó Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Theo nội dung văn bản số 24/TT-ĐV thì trong quá trình triển khai Chủ đầu tư thực hiện thay đổi thiết kế, phạm vi công việc, quy mô công trình dẫn đến điều chỉnh phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Vì vậy, các bên căn cứ các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết, các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng để quản lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3239/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3239-BXD-KTXD_24122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !