Hợp đồng
 
Nguồn chỉ số giá áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với phần tiền ngoại tệ
1/24/19 4:09 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 142/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án khu vực công trình giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng về nguồn chỉ số giá áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với phần tiền ngoại tệ - Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng.

Theo nội dung văn bản số 465/BQLDA-TCKT, Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng là dự án sử dụng vốn vay ODA của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới; Hợp đồng xây lắp giữa Ban Quản lý dự án và nhà thầu Jiangsu Transportation Engineering Group Co., Ltd ký ngày 07/01/2014, do đó Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Điều 1 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP quy định “Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó”. Như vậy, việc quản lý chi phí thực hiện Hợp đồng xây lắp cần tuân thủ với các điều khoản tại Hiệp định vay ODA và các điều khoản của hợp đồng đã ký kết phù hợp với Hiệp định vay ODA.

Theo nội dung tại văn bản số 465/BQLDA-TCKT, do cơ quan cung cấp nguồn chỉ số giá điều chỉnh đối với phần khối lượng công việc được thanh toán bằng USD theo hợp đồng đã ký kết (Trung tâm phân tích và theo dõi kinh tế Trung Quốc) không tiếp tục cung cấp nguồn chỉ số giá nên Ban Quản lý dự án đã tìm cơ quan cung cấp nguồn chỉ số giá khác là Cục thống kê và lao động Mỹ.

Nguồn chỉ số giá này đã được đơn vị Tư vấn giám sát dự án xem xét, chấp thuận tại biên bản ngày 12/3/2018 theo đúng quyền và nghĩa vụ quy định tại Tiểu khoản 13.8 của hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Đồng thời nguồn chỉ số giá này cũng đã được Ngân hàng thế giới phát hành thư Không phản đối ngày 14/3/2018 theo đúng quy trình và thủ tục của Nhà tài trợ đối với các khoản vốn ODA. Ban Quản lý dự án xác nhận là việc điều chỉnh giá bằng nguồn chỉ số giá từ Cục thống kê và lao động Mỹ không làm tăng giá trị hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Vì vậy, việc Ban Quản lý dự án kiến nghị sử dụng nguồn chỉ số giá từ Cục thống kê và lao động Mỹ thay thế cho nguồn chỉ số giá quy định tại hợp đồng trong trường hợp này là cần thiết. Việc áp dụng chỉ số giá này để điều chỉnh giá hợp đồng do các bên quyết định đảm bảo phù hợp với tính chất công việc, điều kiện thực tiễn của hợp đồng và quy định của nhà tài trợ.

Điểm d khoản 2 Điều 14 Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng quy định “Sở Xây dựng xem xét và có ý kiến thỏa thuận đối với những chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chủ đầu tư tổ chức xác định”. Như vậy, trường hợp nguồn chỉ số giá được sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng do Chủ đầu tư tổ chức xác định thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 142/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_142-BXD-KTXD_23012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !