Hợp đồng
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Đạt Phương điều chỉnh giá xây dựng đối với hợp đồng thực hiện theo hình thức đối tác công tư
1/24/19 4:27 PM

Ngày 23/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 145/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Đạt Phương về việc hướng dẫn điều chỉnh giá xây dựng đối với hợp đồng thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng BT ký kết giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện theo nội dung hợp đồng BT ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng BT.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ký kết giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo đó, phương pháp điều chỉnh hợp đồng xây dựng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/30/2016.

Thẩm quyền điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã được quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, cụ thể: “Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 145/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_145-BXD-KTXD_23012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !