Tin hoạt động
 
Công nhận Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng
12/26/12 2:57 PM

Ngày 24/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1157/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1157/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !