Tin hoạt động
 
Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
3/6/09 12:00 AM

Ngày 03/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 286/BXD-KTXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng:

1. Trường Đại học Thuỷ lợi;

2. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;

3. Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải – Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;

4. Công ty CP tư vấn, đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế;

5. Công ty CP đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp á Châu.

Các cơ sở đào tạo có tên nêu trên có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng qui định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan.

  
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 286/BXD-KTXD
 


Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 286_1236331370495.doc (Cong van 286_1236331370495.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !