Tin hoạt động
 
Công nhận Công ty cổ phần Giá Xây dựng là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng
3/7/11 12:00 AM

Ngày 04/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 213/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty cổ phần Giá xây dựng  là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng, Công ty có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 213/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !