Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Vận chuyển và xuất khẩu tro bay làm vật liệu xây dựng
12/6/17 3:17 PM

Vừa qua, Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân đã có văn bản số 04/1117/CV/HKN xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn vận chuyển và xuất khẩu tro bay làm vật liệu xây dựng. Ngày 06/12/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 2934/BXD-VLXD trả lời sau:

Nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất, sản xuất thép và các cơ sở công nghiệp khác có phát thải tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng. Theo quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, sản phẩm tro bay phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Việc vận chuyển tro bay phải tuân theo các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường đối với vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại điểm c, b khoản 3 Điều 73 và khoản 2, 3 Điều 74 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2934/BXD-VLXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2934-BXD-VLXD_06122017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE