Lãnh đạo bộ
 
Thứ trưởng Lê Quang Hùng
11/4/07 7:00 AM

Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Lê Quang Hùng

- Ngày sinh: 20/5/1962

- Nơi sinh: Phú Thọ

- Quê quán: Xã Mai Tùng, huyện Hạ Hòa, tỉnh  Phú Thọ

- Dân tộc: Kinh

- Nơi ở hiện nay: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành vật liệu xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng:13/08/1988

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tóm tắt quá trình công tác:

12/1988 - 7/1996: Nghiên cứu viên - Phòng Bê tông, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng.

8/1996 - 10/2003: Trưởng phòng Bê tông, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng.

10/2003 - 5/2008: Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng.

5/2008 - 8/2014: Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng.

Từ tháng 8/2014 đến nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Lĩnh vực quản lý :

a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:

- Xử lý và chỉ đạo thực hiện ban đầu các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban của Đảng; Mặt trận tổ quốc; các bộ, ngành và cơ quan tương đương; công tác của Ban Cán sự Đảng; công tác xây dựng Đảng,... khi Bộ trưởng vắng mặt;

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; quản lý chất lượng, nghiệm thu, bảo trì công trình xây dựng; điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài Bộ gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; Công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng;

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;

- Phụ trách chung công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;

- Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE