Nội dung Văn bản pháp quy

V/v: Đảm bảo kỹ thuật an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình Xây dựng cũ.
Số văn bản 10
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 28/9/1998
Ngày có hiệu lực 28/9/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-09-28 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 10/1998/CT-BXD ngày 28/09/1998. V/v: Đảm bảo kỹ thuật an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình Xây dựng cũ.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD