Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản CT-TTg
Ngày ban hành 1/3/2019
Ngày có hiệu lực 1/3/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: TTg_05-CT-TTg_01032019.signed.pdf