Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 496/QĐ-BXD ngày 31/05/2019 về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Số văn bản 496
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/5/2019
Ngày có hiệu lực 31/5/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phạm Hồng Hà
Trích yếu Quyết định số 496/QĐ-BXD ngày 31/05/2019 về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: BXD_496-2019-QĐ-BXD_31052019.signned.pdf