Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Số văn bản 1760
Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/11/2017
Ngày có hiệu lực 10/11/2017
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 1760_QĐ-TTg_10112017.signed.pdf