Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Số văn bản 45
Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/1/2017
Ngày có hiệu lực 12/1/2017
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 45_QĐ-TTg_12012017.signed.pdf